harologi-rookie

På 40-års jubileumet Hårologi slog vi till och blev årets Rookie 2015.